Göğüs Büyütme Ameliyatı (Mammoplasti)
Göğüs Büyütme Ameliyatı (Mammoplasti)

Silikon ile göğüs büyütme ameliyatı, gerek göğüs estetiği, gerekse diğer estetik ameliyatlar kategorisinin en ilgi çekenidir.

Göğüs büyütme ameliyatlarında kullanılacak olan protezler (slikonlar) kas altı veya kas üzerine yerleştirerek daha dolgun bir göğüs görünümü sağlanmaktadır. Her iki durumun da kendi içerisinde avantaj ya da dezavantajları bulunmaktadır.

Kas altına yerleştirilen protezler hastanın gündelik yaşantısına kavuşma süresini daha da uzatırken ağrılı süreç daha da artabilmektedir. Kas altına yerleştirilen protezlerin daha güvenli ve daha sağlıklı olduğunu ise belirtmeliyim. Kas altına yerleştirilen protezler ilk 4 ile 7 günlük süreçte omuz hareketlerini minimuma indirebilmektedir. Bu durumun sebebi altına slikon yerleştirilmiş olan pektoral kasının aynı zamanda omuz hareketlerini düzenleyen kas olmasıdır. Bir haftalık süreç sonrasında gözlenen ağrı ise tamamen yok olmaktadır. Meme dokusu az olan kadınlarda protezin kas altına yerleştirilmesi tavsiye edilirken, aksi yapıldığında ise protezin belli bir süreç sonra doğal görünümünü kaybederek uyumsuzluk ortaya çıkardığı gözlenmiştir. Eğer meme dokusu fazla ise protez meme dokusunun altına da yerleştirilebilmektedir. Özetle en güvenli ve sağlıklı yöntem protezin kas altına yerleştirilmesidir.

Göğüs büyütme ameliyatlarında hangi yöntem tercih edilirse edilsin mutlaka iz bırakacaktır. Bu durumda avantaj izlerin gizlenebilecek bölgelerde olmasıdır. Belli bir süre sonra ise bu izler ten rengiyle aynı renge kavuşarak fark edilmez hale gelecektir.

Göğüs büyütme ameliyatları, meme başı etrafından bulunan yuvarlak kısmın alt yarısında hilal şekilli bir kesi aracılığı ile yapılabilmektedir. Ameliyat sonrasında meydana gelecek iz yalnızca sutyen giyilmediği zamanlarda görülmektedir. Meme başından slikon yerleştirme işleminde meme dokusunda ufak kesikler meydana gelebilmektedir ama bu kesikler emzirme sürecinde herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Bu kesikler işlem gerçekleştiren cerrahın tecrübe ve yeteneğine göre boyut değiştirilebilmektedir. Meme başı etrafında gözlenen halka küçükse ya da yerleştirilmesi düşünülen slikon fazlasıyla büyükse slikonun meme başından yerleştirilmesi mümkün olamayabilir. Meme başında ki halka çapı 3 cm ve altında ise işlem esnasında kesi cilt bölgesine ulaşabilir, bu beklenmeyen bir durumdur. Böyle bir risk var ise meme başından slikon yerleştirme işlemi tercih edilmez.

Bir diğer yöntem ise slikonun göğüs katlantı bölgesinden yerleştirilmesidir. Bu yöntemde meme dokusuna kesi yapılmamaktadır ve böylelikle emzirme ile ilgili herhangi bir sorun gözlenmemektedir. Bu yöntemde planlanan slikon başarılı biçimde yerleştirilebilmektedir. Slikonun meme katlantı bölgesinden yerleştirilmesi durumunda oluşacak iz meme altında kalır ve gözle görülemez. Yukarıda bahsettiğim avantajlar sebebi ile ben protez yerleştirme işlemini göğüs katlantı bölgesinden yapmaktayım.

Bir başka yöntem ise protezlerin koltuk altı ya da göbek deliğinden yerleştirilmesidir. Bu yöntemler endoskop yardımı gerekmesi ve kanama kontrolünün zor olması sebebi ile pek tercih edilmemektedir. Bu yöntemlerin diğer dezavantajları ise şöyledir;

  • Protez yerleştirilecek alanı hazırlama zorluğu,
  • Tercih edilen protez serum fizyolojik ile doldurulacağından kolsuz bir kıyafetle izlerin belli olması.

Meme üst yüzeyinde iz kalmadığı için bazı durumlarda hastanın tercihi koltuk altı ya da göbek deliğinden protez yerleştirilmesi olabilmektedir. Bu bölgelerden katı slikon jelli protez yerleştirilememesi büyük bir dezavantajdır. Serum fizyolojik içerikli protezler günün birinde mutlaka boşalacaktır ve bu işlemin tekrar edilmesi gerekmektedir. Böyle yöntemler protez içine zamanla su ve hava girmesi mümkündür ve bu durumlarda meme bölgesinden ses gelmektedir.

Göğüs büyütmek isteyenlerin en büyük sorusu ve korkusu bu operasyonların kanser yapıp yapmadığıdır. Göğüs protezlerinin kansere sebep olmadığı tüm dünyaya ispat edilmiştir. Bir diğer konu ise slikonların kullanım süresidir. Slikon üreticileri genellikle 10 yıl garanti vermelerine rağmen slikonlar 30 sene boyunca sorunsuz kullanılabilmektedir.

Slikon yerleştirme işleminin ardından göğüs görünümünün nasıl olacağı ameliyat öncesinden 3D Vectra teknoloji ile hastaya 3 boyutlu olarak gösterilmektedir. Böylelikle hasta ne büyüklükte slikon isteyeceğine kendi karar verir ve acaba nasıl görünürüm sorusu kafasından silinir.