Erkek Meme Büyümesi (Jinekomasti Ameliyatı)
Erkek Meme Büyümesi (Jinekomasti Ameliyatı)

Normal erkek göğüs duvarı düzdür ve sadece meme başı etrafında hafif bir kabarıklık vardır. Erkeklerde de kadınlarda olduğu gibi meme dokusu bulunur. Bu meme dokusu göğüs kası yani pektoral kas üzerinde yerleşmiştir ve meme başına açılan kanallar içerir. Meme dokusu kadınlara oranla çok daha az miktardadır ve genellikle elle hissedilmez. Ergenlik dönemine giren erkek çocukların %65’inde memelerde büyüme meydana gelir.Fizyolojik olarak kabul edilen bu dönemden de yine östrojen suçlanmaktadır. Bu durum birkaç ayda geçebileceği gibi bazı insanlarda bir iki yıl sürmektedir. Genellikle tedavi gerektirmez. 65 yaş üzerinde kanda dolaşan testosteronun seviyesinin azalması, testosteronun kanda östrojene dönüşmesi gibi nedenlerle memelerde büyüme meydana gelmektedir. Bu durumda fizyolojik olarak kabul edilmektedir ve tedavi planlanmamalıdır.

Erkek meme dokusunun aşırı büyümesi olarak tanımlanan jinekomasti; multifaktoriel bir rahatsızlıktır ve birçok yazar tarafından kanda östrojen artışı veya östrojen benzeri yapıların artışını suçlu bulmaktadır. Ancak jinekomastinin oluşum nedeni %95 idiopatiktir. Yani sebebi açıklanamayan jinekomastidir.

Jinekomastinin 3 şekli vardır

  1. Glanduler tip jinekomasti (Meme dokusunun aşırı büyümüş olduğu tiptir. Yağ dokudan fakirdir)
  2. Bileşik tip jinekomasti (Meme dokusu ile birlikte yağ dokusunun artışı vardır)
  3. Basit jinekomasti (Sadece yağ dokudan zengindir. Meme dokusu normal büyüklüktedir)

Hastanın rahatsızlığının tipinin tespit edilmesi için bazen Mammografi veya Ultrason gibi tetkikler gerekebilir.

Jinekomasti probleminin düzeltilmesi için seçilecek tekniğin belirlenmesinde jinekomastinin tipi, meme başının yeri (sarkma olup olmadığı), cilt fazlalığı, meme dokusunda kitle veya nodül varlığı önemli rol oynamaktadır.

Jinekomasti probleminin tedavisi cerrahidir ve 2 şekilde gerçekleştirilebilir.

  1. Cerrahi olarak meme dokusunun fazla kısmının çıkarılması, bu işleme liposuction işlemi ilave edilebilir, bu işleme fazla olan cilt dokusunun çıkarılması işlemi ilave edilebilir.
  2. Tek başına sadece liposuction uygulaması yeterli olabilir.

Meme dokusunun fazla kısmının çıkarılması için meme başı etrafındaki halkanın alt yarısı ile cilt arasından yukarı bakan yarım daire şeklinde bir kesi yapılarak ameliyata başlanır. Meme başı altında bir miktar meme dokusu bırakılarak fazla olan meme dokusu çıkarılır, beraberinde liposuction da yapılabilir bu seçimi hastanın durumu belirleyecektir. Aşırı sarkma olan ve meme başının çok aşağılara indiği durumlarda cildin çıkarılması da gerekebilmektedir. Jinekomasti tedavisinde liposuction planlanan hastalarda VASER Liposelection cihazı ile çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

Hangi cerrahi işlem uygulanırsa uygulansın ameliyattan sıkı bir bandaj ile çıkarsınız. Bu bandaj ameliyat sonrası birinci ayın sonuna kadar kullanılmalıdır. Cerrahi çıkarma işlemi yapılmışsa her iki göğsünüzün içinde biriken kanı dışarı tahliye etmek için dren dediğimiz sızıntı toplayıcı küçük plastik rezervuarlarla da çıkabilirsiniz. Bu drenler 2–3 günde çekilecektir. Doktorunuz sizi ameliyat sonrası 2. ve 4. günlerde pansumana çağırır. 7–10 günde de dikişleriniz alınır. Normal hayatınıza genellikle 3–5 gün içinde dönersiniz.

Yüzme ve benzeri kolların aşırı kullanıldığı sporları birinci ayın sonuna kadar yapmamanız önerilecektir. Önerilen ilaçları almanız ve kontrollerinizi aksatmamanız operasyonun başarısını olumlu yönde etkileyecektir.